Контакти

бул. „Априлско въстание“ N 47 (в двора на РУ “Ангел Кънчев“ ФИЛИАЛ-РАЗГРАД)
0887 559 695 / 0887 432 539